Ett pågående projekt där jag samlar verk som uttrycker tankar och funderingar om mitt eget och det mänskliga minnet.


Zine är, till skillnad från många traditionella, kommersiella tidningar och magasin, en mer konstnärlig uttrycksform som inrymmer en undersökande och okonventionell grafisk formgivning.


Typsnitt: Wremena