För att på ett mer överskådligt och tillgängligt vis kommunicera Donna Haraways klassiska artikel ”Situated knowledges” gjorde jag en hemsida tillägnad den.På första sidan finns hela artikeln tillgänglig med en sökmotor som alltid hänger med för att läsaren lätt ska kunna slå upp ord och meningar allteftersom. Tre separata länkar finns att tillgå högst upp; Den första länken leder till en djupare ingång på "the God-trick", som är en av artikelns huvudpelare. Den andra länken leder till att läsa på om författaren Donna Haraway (kontextualisering). Den tredje länken leder till en kortfattad summering och förklaring av artikeln.

På varje sida går det att ändra sidan till svartvit för ökad läsbarhet.