Nio olika myndigheter vill stoppa arbetslivskriminalitet i en kommunikationsinsats samlad av Arbetsmiljöverket.

I 2 års tid har jag varit formgivare och originalare i det här projektet. Från uppstartsstadiet till vår senaste utomhusinstallation. I projektet har jag även gjort grafik till filmer, annons till dagstidningar, rörligt material till sociala medier och digitala banners.
Kund: Arbetsmiljöverket
Byrå: Le Bureau
Pris: Shortlist i Strategy awards