Åtta olika myndigheter samlades i en kampanj för att stoppa arbetslivskriminalitet.


Kund: Arbetsmilljöverket
Byrå: Le Bureau
Pris: Shortlist i Strategy awards


Min roll i projektet var att hjälpa till i presentationsstadie och redan där ta fram en enkel form och grafik på möjligt material. Senare tog jag fram skarp grafik till filmer och bilagor som medföljde i pressreleasen.