Åtta olika myndigheter samlades i en kommunikationsinsats för att stoppa arbetslivskriminalitet.


Kund: Arbetsmiljöverket
Byrå: Le Bureau
Pris: Shortlist i Strategy awards


Min roll i projektet var att hjälpa till i presentationsstadie och redan där ta fram en enkel form och grafik på möjligt material. Senare tog jag fram skarp grafik till filmer och bilagor som medföljde i pressreleasen.


Året därpå fortsatte insatsen, men då i en annan kampanj. Där tog jag fram grafik till filmer, annons till dagstidningar, rörligt material till sociala medier och digitala banners.