En utomhusbio som håller till i Gottsunda centrum under en augustimånad.
Gottsunda sommarbio är ett projekt som mina vänner på SLU först skapade i sin kandidatuppsats som ett temporärt gestaltningsförslag i Gottsunda centrum. Jag fortsatte på arbetet och gav bion en visuell identitet som  examensarbete i Grafisk design och reklam på Forsbergs skola (2020).


Hexagonformerna återfinns i bions miljö som sittplatser och blir en symbol för vad bion vill uppnå i Gottsunda, vilket är att bidra med social stimulans, nyfikenhet och trygghet till platsen. Därför ligger formerna till grund för bions visuella identitet. 

Jag ville skapa något som känns varmt och enkelt i ett område som annars upplevs som otryggt och turbulent. Därför tar de kantiga hexagonerna för sig i ett mönster mot en mjuk övertoning som påminner om en skymmande sommarkväll, vilket är tidpunkten då centrumets galleria stänger för dagen och bion kan sätta igång filmvisningen. Dessutom skapas Gottsunda sommarbios initialer av tredimensionella hexagonformer som kan användas som en logga, eller förstoras upp till en slags illustration som tar plats i hexagon-mönstret.

Det valda typsnittet är GT Cinetype från Grilli Type. Det är ett typsnitt baserat på en design skapad för biografers undertextsmaskiner. Typsnittet har inte några rundade former och kompletteras på så sätt till hexagonernas kantiga mönster.