Två olika projekt för MSB. Det ena bestod i att ta fram form och original för print och SoMe för att belysa vikten av kontinuitetshantering där målgruppen var personer inom offentlig sektor. I det andra projektet skulle illustrationer tas fram till MSBs egna kanaler inför krisberedskapsveckan. Illustrationerna skulle föreställa checklistan på innehållet i en krislåda.Kund: MSB
Byrå: Le Bureau︎︎︎