På uppdrag av Skolverket tog vi fram 5 st animerade filmer som skulle innehålla och visa på de nysläppta allmänna råden för stödinsatser i skolorna. I det arbetet ingick att ta fram illustrationsmanér, göra bildmanus, illustrationer, storyboard och sedan själva produktionen/animeringen av filmerna. Sedan tog vi även fram kampanjen för lanseringen av de nysläppta råden.

Kund: Skolverket
Byrå: Le Bureau


Min roll i projektet var att ta fram illustrationsmanér, skriva bildmanus, ta fram några illustrationer, och sedan animera alla fem filmerna.




Uppdateras mer snart...